La lluna la pruna

Titella de la cançó popular “La lluna la pruna”.
Inclou el text de la cançó i la capseta de cartró 7x14,5cm.
Titelles Bufallums® de Tona (Barcelona)