Avís legal

La informació rebuda per Petitaixa a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Petitaixa observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular,la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de dese

La informació rebuda per Petitaixa a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Petitaixa observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular,la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus treballadors observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades i les altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels seus usuaris de la pàgina per finalitats diferents a l’objecte de contractació dels serveis que ofereix.

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, Petitaixa agrupa dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer del que és titular i on la seva finalitat és: realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, facilitar la navegació pel lloc web i portar a terme les tasques d’informació i comercialització dels productes i serveis. L’entitat responsable del fitxer és Petitaixa.

En compliment d’allò establert perla Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que les dades personals que faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Petitaixa amb la finalitat d’informar-lo sobre nous articles, productes i promocions; facilitar la navegació per les pàgines web i oferir i contractar qualsevol producte o servei.

Així mateix l’usuari dóna el seu consentiment a Petitaixa perquè, per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs el correu electrònic o adreça física de correu, li enviï comunicacions comercials o promocionals relatives als seus productes i serveis.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades, i revocar l’autorització concedida per a què Petitaixa enviï per via electrònica, o correu físic, ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals, notificant-ho mitjançant correu electrònic a info@petitaixa.com o per correu postal a Petitaixa c/Pau Guanter nº7B Castelló d’Empúries 17486 (Girona), mitjançant una sol·licitud escrita i firmada que contingui les següents dades: nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i la demanda que es concreta a la sol·licitud. A efectes informatius, es designa com a responsable del fitxer a Petitaixa, amb domicili a l’adreça abans esmentada.

L’usuari haurà de proporcionar les dades personals necessàries per donar-se d’alta com a usuari de la web i dels seus diferents apartats. Aquestes dades són: nom, cognoms i adreça de correu electrònic. Així mateix, per la formalització de contractes de compravenda i serveis haurà de comunicar les següents dades addicionals: domicili, DNI/NIF i número de telèfon. El registre d’aquestes dades és necessari per a que Petitaixa pugui gestionar correctament les comandes efectuades. Sempre que es sol·liciti un número de targeta de crèdit de l’usuari, aquesta informació es transmetrà de forma xifrada.

Les dades podran ser utilitzades per Petitaixa amb la finalitat de remetre a l’usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l’adreça de correu electrònic o personal proporcionada, o allò que el client consenti expressament; no obstant, el client podrà optar en tot moment per rebutjar l’enviament d’aquesta informació enviant un correu electrònic a info@petitaixa.com o escrit a: Petitaixa, c/Pau Guanter nº7 B Castelló d’Empúries 17486 (Girona).

Igualment, l’usuari consent expressament que Petitaixa comuniqui aquestes dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i cobrament de la comanda, i altres comunicacions de dades previstes perla Llei.

L’usuari coneix i accepta l’ús de la tecnologia “cookies” per part de Petitaixa, si bé pot configurar el seu navegador per ser-ne avisat  i impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

L’usuari, o en el seu cas, qui el representi, podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides mitjançant sol·licitud escrita i firmada que contingui les següents dades: nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i la demanda que es concreta en la sol·licitud. A efectes informatius, es designa com a responsable del fitxer a Petitaixa, amb domicili a l’adreça abans esmentada.

Petitaixa es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Tot això sense perjudici del fet que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.